Các khoá học hiện tại

Inleiding in palliatieve zorg voor kinderen

 • Giáo viên: Maraliza de Haan
 • Giáo viên: Beheer Gebruiker
 • Giáo viên: Teacher ilite
 • Giáo viên: Tineke Porschen
 • Giáo viên: Debby Zuijderwijk

Communiceren met kinderen en emotionele problemen

 • Giáo viên: Maraliza de Haan
 • Giáo viên: Julia Downing
 • Giáo viên: Beheer Gebruiker
 • Giáo viên: Teacher ilite
 • Giáo viên: Debby Zuijderwijk

Zorg rond het levenseinde in de kinderpalliatieve zorg

 • Giáo viên: Maraliza de Haan
 • Giáo viên: Julia Downing
 • Giáo viên: Beheer Gebruiker
 • Giáo viên: Teacher ilite

Verlies en rouw in kinderpalliatieve Zorg

 • Giáo viên: Maraliza de Haan
 • Giáo viên: Teacher ilite
 • Giáo viên: Tineke Porschen
 • Giáo viên: Debby Zuijderwijk
 • Giáo viên: Debby Zuijderwijk