Kinderpalliatieve zorg is een benadering die zich richt op de verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende ziekte (hierna gebruiken we ‘levensbedreigende ziekte’). In het werk met deze kinderen is het onvermijdelijk dat men de fase van het sterven onder ogen zal moeten zien en begeleiden. Het is noodzakelijk om een benadering voor de zorg rondom het levenseinde te ontwikkelen die goede palliatieve zorg faciliteert voor het kind en al degenen die betrokken zijn bij de zorg. Dit is een emotioneel zware en belastende tijd voor iedereen, die specifieke planning en communicatie vergt.Deze cursus is bedoeld om zorgverleners voor te bereiden op deze tijd.