Tento modul vám poskytne krátký úvod do dětské paliativní péče. Bude se zabývat otázkami, co je paliativní péče, které děti potřebují paliativní péči, rozdíly mezi dospělými a dětskou paliativní péčí a globální situaci dětské paliativní péče.

© 2017 ICPCN