Tento kurz se zaměřuje na posuzování a zvládání bolesti u dětí a je navázán na nové směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) pro postup při nepolevující bolesti u dětí. Po krátkém úvodu následuje několik samostatných modulů, jež je možné procházet v libovolném sledu; doporučujeme je nicméně absolvovat v tom pořadí, v jakém jsou zde prezentovány.

© 2017 ICPCN