Tento kurz se věnuje komunikaci s dětmi a řešení emočních problémů u dětí. Po krátkém úvodu do celého programu následuje několik samostatných modulů, jež je možné procházet v libovolném sledu; doporučujeme vám nicméně, abyste je absolvovali v tom pořadí, v jakém jsou zde prezentovány.

© 2017 ICPCN