Téma zármutku a ztráty blízkého člověka v dětské paliativní péči je velmi komplikované. Jak ti, kdo o dítě pečují, tak samo nemocné dítě, prožívají zármutek a pocit ztráty - a u nich všech je třeba s těmito procesy efektivně pracovat. Budeme-li v této fázi života dítěte a/nebo jeho rodiny postupovat nevhodně, může to vést ke vzniku dlouhodobých psychických problémů.