Dětská paliativní péče je přístup zaměřený na zlepšování kvality života u dětí s život omezujícím a život ohrožujícím onemocněním. Práce s touto skupinou dětí s sebou nevyhnutelně nese i konfrontaci s terminální fází nemoci a potřebu zvládnout vše, co je s péčí o umírající dítě spojeno. Je nezbytně nutné, abychom se k péči na konci života naučili přistupovat způsobem, jaký umožní poskytovat dobrou paliativní péči nemocnému dítěti i těm, kdo se o ně starají. Jde o období, které je pro všechny zúčastněné nesmírně emočně náročné a vyčerpávající a které vyžaduje specifické plánování a komunikaci. Tento kurz je určen lidem, kteří o dítě pečují a snaží se je na tuto těžkou dobu připravit.