Tento kurz je určen zdravotníkům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se podílejí na poskytování péče nejmenším dětem a jejich rodinám.  Kurz má pečujícím pomoci k rozšíření jejich znalostí a získání větší jistoty v oblasti perinatální péče.