Ovaj modul predstavlja kratak uvod u palijativno zbrinjavanje dece. 

U njemu se govori o tome šta je palijativno zbrinjavanje, kojoj deci je potrebno, o razlikama između palijativnog zbrinjavanja odraslih i dece i situaciji u oblasti palijativnog zbrinjavanja dece na globalnom nivou.