Na ovom kursu se govori o proceni i kontroli bola kod dece, uz osvrt na nove smernice SZO za kontrolu perzistentnog bola kod dece. Nakon kratkog uvoda, slede pojedinačni moduli kojima se, kao nezavisnim celinama, može pristupiti bilo kojim redosledom.