Tento modul vám poskytne krátký úvod do dětské paliativní péče. Bude se zabývat otázkami, co je paliativní péče, které děti potřebují paliativní péči, rozdíly mezi dospělými a dětskou paliativní péčí a globální situaci dětské paliativní péče.

© 2017 ICPCN

Tento kurz se zaměřuje na posuzování a zvládání bolesti u dětí a je navázán na nové směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) pro postup při nepolevující bolesti u dětí. Po krátkém úvodu následuje několik samostatných modulů, jež je možné procházet v libovolném sledu; doporučujeme je nicméně absolvovat v tom pořadí, v jakém jsou zde prezentovány.

© 2017 ICPCN

Tento kurz se věnuje komunikaci s dětmi a řešení emočních problémů u dětí. Po krátkém úvodu do celého programu následuje několik samostatných modulů, jež je možné procházet v libovolném sledu; doporučujeme vám nicméně, abyste je absolvovali v tom pořadí, v jakém jsou zde prezentovány.

© 2017 ICPCN

Jedním z nejspecifičtějších rysů paliativní péče o děti je to, že děti – na rozdíl od většiny dospělých – dosud nedosáhly tělesné, sociální, emoční, rozumové a spirituální zralosti. Způsob, jakým děti chápou a interpretují pojmy a situace, jaké mají dovednosti a schopnosti – to všechno se během jejich zrání nachází ve stavu neustálé proměny a průběžného přizpůsobování. Připočtěme k tomuto specifiku ještě nezadatelné právo každého dítěte na průběžné vzdělávání a na zajištění příležitostí ke hře a socializaci, a bude nám okamžitě jasné, že na to, abychom mohli dětem poskytovat kvalitní paliativní péči, musíme porozumět zákonitostem dětského vývoje a pochopit význam hry.

© 2017 ICPCN

Téma zármutku a ztráty blízkého člověka v dětské paliativní péči je velmi komplikované. Jak ti, kdo o dítě pečují, tak samo nemocné dítě, prožívají zármutek a pocit ztráty - a u nich všech je třeba s těmito procesy efektivně pracovat. Budeme-li v této fázi života dítěte a/nebo jeho rodiny postupovat nevhodně, může to vést ke vzniku dlouhodobých psychických problémů.                                                                        

Dětská paliativní péče je přístup zaměřený na zlepšování kvality života u dětí s život omezujícím a život ohrožujícím onemocněním. Práce s touto skupinou dětí s sebou nevyhnutelně nese i konfrontaci s terminální fází nemoci a potřebu zvládnout vše, co je s péčí o umírající dítě spojeno. Je nezbytně nutné, abychom se k péči na konci života naučili přistupovat způsobem, jaký umožní poskytovat dobrou paliativní péči nemocnému dítěti i těm, kdo se o ně starají. Jde o období, které je pro všechny zúčastněné nesmírně emočně náročné a vyčerpávající a které vyžaduje specifické plánování a komunikaci. Tento kurz je určen lidem, kteří o dítě pečují a snaží se je na tuto těžkou dobu připravit.